Van Werkstress naar Werkplezier

 

Onderzoek gegevens van CBS/TNO (2015) geven aan dat 14 % van de werknemers last van burn-out klachten heeft. Voorkomen van burn-out klachten vraagt om aandacht. Hoe zorgt u ervoor dat die burn-out klachten als gevolg van werkstress niet leiden tot een echte burn-out? Stress op zich is niet ongezond, het helpt om alert te blijven, goed te presteren. Maar te veel werkstress kan uiteindelijk tot een burn-out leiden.

Stress is persoonlijk, wat zijn symptomen

Stress is heel persoonlijk; van eenzelfde uitdagende, deadline gedreven opdracht komt de ene werknemer volledig in de flow, een ander kan er aan  onder doorgaan.  Die laatste zal symptomen van stress laten zien. Die zijn zeer divers, hier volgen er een aantal:

o   Concentratieproblemen.

o   Ze willen je wat vragen, maar weten niet meer wat.

o   Geen nieuwe dingen durven doen, angstig en paniekerig zijn.

o   Vergeten dingen te doen.

o   Last van stemmingswisselingen; prikkelbaar.

o   Neerslachtig zijn.

o   Ze kijken je wazig aan als je ze vraagt wat te doen (hebben nergens zin in) .

o   Constant bezig met de smartphone (er aan verslaafd).

o   Soms verward/duizelig.

o   Schrikken als er aparte geluiden zijn.

Het helpt deze mensen om de symptomen bespreekbaar te maken en na te gaan wat de werkstress veroorzaakt. Werkstress is wel merkbaar op het werk, maar wordt niet altijd veroorzaakt door het werk. Is werk wel de oorzaak? Dan kan Brisk Advies helpen om een andere manier van werken te zoeken die als minder stressvol wordt ervaren.

Wat veroorzaakt stress?

Er zijn diverse omstandigheden in het werk die stress veroorzaken. Het kan zijn dat de medewerker niet weet niet wat er van hem verwacht wordt. Of hij heeft het gevoel te veel te moeten doen. Ook een slechte samenwerking met collega’s kan een reden zijn, evenals het ontbreken van de juiste competenties.

Wat valt er aan te doen?

Brisk Advies kan met uw medewerker opsporen wat de grootste stressfactoren zijn en vervolgens daarmee aan de slag gaan. We kijken hoe we de stressfactoren kunnen elimineren of sterk verminderen.  Dit kan zowel voor een individu als voor een team. Betere afspraken tussen teamleden onderling en meer helderheid over taakverdeling en taakuitvoering kunnen stress sterk verminderen.

Brisk Advies zorgt ervoor dat werknemers meer werkplezier krijgen en minder werkstress. Dat voorkomt burn-out in uw organisatie en draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van uw mensen.