Omgaan met werkstress

Het StressAlertSystem© kent een 3-tal vragenlijsten die de deelnemer (thuis) on-line via een beveiligde omgeving invult. De vragenlijsten samen geven een beeld van de stressfactoren die spelen en de mate van stress. In een paar gesprekken zoeken we uit hoe het beste met deze stressfactoren kan worden omgegaan om de gevoelde stress te verminderen. De deelnemer gaat hier mee aan de slag. Na een half jaar vult hij de vragenlijsten opnieuw in. Op basis hiervan evalueren we het traject en kijken waar nog aanpassingen nodig zijn.

Wat zijn stressymptomen?

Stress is heel persoonlijk; van een uitdagende deadline gedreven opdracht komt de ene persoon volledig in de flow, een ander kan er aan onder doorgaan. Die laatste zal symptomen van stress laten zien. Die zijn zeer divers. Om er een paar te noemen: buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, vergeten dingen te doen, last van stemmingswisselingen, prikkelbaar, schrikken bij onverwachte geluiden. Het helpt deze mensen om symptomen bespreekbaar te maken en na te gaan wat de werkstress veroorzaakt.

Wat kan stress veroorzaken? 

Er zijn diverse omstandigheden in het werk die stress veroorzaken. Het kan zijn dat de medewerker niet goed weet wat er van hem verwacht wordt. Of hij heeft het gevoel te veel te moeten doen. Ook een slechte samenwerking met collega’s kan een reden zijn, evenals het ontbreken van de juiste competenties.

Wat valt er aan te doen?

Liefst met inzet van het StressAlertSystem© spoort Brisk Advies samen met de betrokken persoon op wat de grootste (vaak niet expliciete) stressfactoren zijn en gaat daar vervolgens mee aan de slag. We kijken hoe we de stressfactoren kunnen verminderen en hoe je er mee om kunt gaan. Dit kan zowel voor een individu als voor een team. Betere afspraken tussen teamleden onderling en meer helderheid over taakverdeling en taakuitvoering kunnen stress sterk verminderen.

Brisk Advies zorgt ervoor dat werknemers meer werkplezier krijgen en minder werkstress. Dat voorkomt burn-out en draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid.