Voorkom een burn-out

Wat zijn stressymptomen?

Stress is heel persoonlijk; van een uitdagende deadline gedreven opdracht komt de ene persoon volledig in de flow, een ander kan er aan onder doorgaan. Die laatste zal symptomen van stress laten zien. Die zijn zeer divers. Om er een paar te noemen: buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, vergeten dingen te doen, last van stemmingswisselingen, prikkelbaar, schrikken bij onverwachte geluiden. Het helpt hen om deze om symptomen bespreekbaar te maken en na te gaan of ze door werkstress veroorzaakt worden. 

Waar komt die werkstress vandaan? 

Er zijn diverse omstandigheden in het werk die stress kunnen veroorzaken. Veel voorkomend zijn het niet goed weten wat er van je verwacht wordt, of het gevoel te veel te moeten doen. Ook een slechte samenwerking met collega’s kan een reden zijn, evenals het ontbreken van de juiste competenties.

Wat valt er aan te doen?

Met inzet van het StressAlertSystem© spoort Brisk Advies samen met de betrokken persoon op wat de grootste (vaak niet expliciete) stressfactoren zijn en gaat daar vervolgens mee aan de slag. We kijken hoe we de stressfactoren kunnen verminderen en hoe je er mee om kunt gaan. Dit kan zowel voor een individu als voor een team. Betere afspraken tussen teamleden onderling en meer helderheid over taakverdeling en taakuitvoering kunnen stress sterk verminderen.

Brisk Advies zorgt ervoor dat werknemers meer werkplezier krijgen en minder werkstress. Dat voorkomt burn-out en draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid.

Back-on-track met het  StressAlertSystem©

Het back-on-track traject is ontwikkeld voor medewerkers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die tegen timemanagement- en assertiviteitsvraagstukken aanlopen. Het back-on-track traject loopt een half jaar. Het traject start met een online vragenlijst die bestaat uit drie onderdelen. Een vragenlijst over stress symptomen, één over stresssignalen en de Levenswaarderingstest© met open vragen. De vragenlijsten kunnen thuis online worden ingevuld. De resultaten worden via een beveiligde omgeving met de coach gedeeld. De resultaten van de eerste testronde zijn de input voor twee coachsessies die handvatten bieden en een aanpak geven voor de deelnemer om zijn stress te reduceren. Na 6 maanden worden de vragenlijsten opnieuw ingevuld. In een afrondend derde gesprek wordt de afgelopen periode geëvalueerd en worden de laatste puntjes op de i gezet. De kosten voor deelname aan dit traject (2 x invullen vragenlijsten die inzicht geven en 3 coachgesprekken) bedragen € 695,- excl. BTW.

Wil je meer weten over het StressAlertSystem© of de Back-on-Track coachtrajecten? Bel (06 12 878 505) of mail (contact@briskadvies.nl) .