Voorkom een burn-out

Wat zijn stressymptomen?

Stress is heel persoonlijk; van een uitdagende deadline gedreven opdracht komt de ene persoon volledig in de flow, een ander kan er aan onder doorgaan. Die laatste zal symptomen van stress laten zien. Die zijn zeer divers. Om er een paar te noemen: buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, vergeten dingen te doen, last van stemmingswisselingen, prikkelbaar, schrikken bij onverwachte geluiden. Het helpt hen om deze om symptomen bespreekbaar te maken en na te gaan of ze door werkstress veroorzaakt worden. 

Waar komt die werkstress vandaan? 

Er zijn diverse omstandigheden in het werk die stress kunnen veroorzaken. Veel voorkomend zijn het niet goed weten wat er van je verwacht wordt, of het gevoel te veel te moeten doen. Ook een slechte samenwerking met collega’s kan een reden zijn, evenals het ontbreken van de juiste competenties.

Wat valt er aan te doen?

Om die burn-out te voorkomen is het nodig dat je enerzijds je eigen stress signalen herkent en erkent en anderzijds inzicht hebt in de werkomstandigheden die de stress veroorzaken.

Als eerste zoeken we uit wat de individuele stress reacties zijn en wanneer die voorkomen. Welke stressfactoren geven de stressreacties? Wat zijn de grootste (vaak niet expliciete) stressfactoren? Daar gaan we vervolgens mee aan de slag. We kijken hoe we de stressfactoren kunnen verminderen en hoe je er mee om kunt gaan. Dit doen we voor jou als persoon.

Als samenwerking en niet werkende afspraken binnen een team grote stressfactoren zijn, is een aanpak op teamniveau wenselijk. Betere afspraken tussen teamleden onderling en meer helderheid over taakverdeling en taakuitvoering verminderen de stress van alle teamleden.

Brisk Advies zorgt ervoor dat werknemers hun werkstress herkennen en daarmee om kunnen gaan. Dat geeft:

  • meer werkplezier,
  • voorkomt burn-out
  • draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid.

Heb je vragen, wel je meer weten ? Bel (06 12 878 505) of mail (contact@briskadvies.nl) .