E-mail slim afhandelen

E-mail: een snelle manier om informatie met veel mensen op elke moment, overal op de wereld te kunnen delen. Eens was het bijzonder. Inmiddels vult veel, vaak niet relevante informatie onze e-mail inboxen. Systemen, maar vaker nog de mensen, raken overbelast door de veelheid aan informatie in de e-mail.

Voor sommigen is het afhandelen van e-mail een dagtaak geworden waardoor te weinig tijd overblijft voor het eigenlijke werk. Als je dit  herkent, schakel dan Brisk Advies in.

Groepsgewijs of individueel krijg je slimme technieken aangereikt om e-mail snel en adequaat af te handelen. We kunnen, rekening houdend met wat voor de organisatie of een team wenselijk is, afspraken maken over de do’s en don’ts van het e-mail verkeer.

Gezamenlijke informatiedeling

Veel informatie komt via de e-mail binnen, waar en voor wie moet dat worden opgeslagen? En hoe doen we dat als de informatie gedeeld moet worden?

Gezamenlijke systemen om informatie te delen zijn vaak na verloop van tijd volledig ondoorzichtig. Dat komt omdat:

  • iedereen zo zijn of haar eigen manier van opslaan en naamgeving heeft
  • onder tijdsdruk wordt het document niet van een goede naam voorzien en maar ergens geplaatst
  • omdat de informatie van het hele team is, voelt niemand zich er verantwoordelijk voor.

Brisk Advies kan in overleg met de leidinggevende en teamleden indelingen maken die voor de teamleden helder en transparant zijn. Over naamgeving van documenten en mappen worden eenduidige afspraken gemaakt. Zo zijn de documenten snel te vinden en dat leidt tot grote tijdswinst en voorkomt irritatie.

Handig omgaan met e-mail en informatie draagt bij aan goed timemanagement en een betere werkplekorganisatie. Bel of mail ons als je meer wilt weten.