E-mail en informatie op orde

E-mail slim afhandelen 

Systemen, maar vaker nog de mensen, raken overbelast door de veelheid aan informatie in de e-mail. Voor sommigen begint het afhandelen van e-mail een dagtaak te worden waardoor te weinig tijd overblijft voor het eigenlijke werk. E-mail is een snelle manier om informatie met veel mensen, overal op de wereld, op ieder moment,  te kunnen delen.  Maar wat te doen als deze lust verandert in een last? Als u dit  herkent, schakel dan Brisk Advies in.

Groepsgewijs of individueel dragen we slimme technieken aan om e-mail snel en adequaat af te handelen. Organisatie breed kunnen we, rekening houdend met wat in uw organisatie wenselijk is, afspraken opstellen over de do’s en don’ts van het e-mail verkeer.

Gezamenlijke informatiedeling

Veel informatie komt via de e-mail binnen waar en voor wie moet dat worden opgeslagen? En hoe doen we dat als de informatie gedeeld moet worden?

Gezamenlijke systemen om informatie te delen zijn vaak na verloop van tijd volledig ondoorzichtig. Dat komt omdat:

  • iedereen zo zijn of haar eigen manier van opslaan en naamgeving heeft
  • onder tijdsdruk wordt het document niet van een goede naam voorzien en maar ergens geplaatst
  • omdat de informatie van het hele team is, voelt niemand zich er verantwoordelijk voor.

Brisk Advies kan in overleg met de leidinggevende en teamleden een  gezamenlijke informatiestructuur opstellen die voor alle teamleden helder en transparant is. Over naamgeving van documenten en mappen worden eenduidige afspraken gemaakt. Zoeken wordt daarmee overbodig. Dat leidt tot grote tijdswinst en voorkomt irritatie.

Handig omgaan met e-mail en informatie draagt bij aan goed timemanagement en een betere werkplekorganisatie. Bel of mail ons als u meer wilt weten.