Ben jij klaar voor het hybride werken?

Wanneer, en waarom ga jij naar kantoor?

Maart 2020, ineens zat je thuis te werken. Nu maken we ons langzamerhand klaar om weer meer naar kantoor te gaan. De grote vraag is nu: wie, gaat wanneer, waarom naar kantoor.

De Volkskrant hield onlangs een enquête onder de honderd grootste werkgevers met de vraag of ze ook na de pandemie het kantoorpersoneel willen stimuleren om thuis te werken. Van de 65 bedrijven die meewerkten, samen goed voor 515.000 volledige banen, zei 90 % dat ze dat gaan doen. Die bedrijven zetten vrijwel zonder uitzondering in op een hybride werkmodel.

Het hybride werkmodel waarbij je deels thuis en deels op kantoor werkt is alles behalve nieuw. Halverwege de jaren negentig zag “Het Nieuwe Werken” het licht. Door toenemende digitalisering was het toen al mogelijk om plaats en tijd onafhankelijk te werken. Toch bleef een groot gedeelte naar kantoor gaan. Omdat de leidinggevende dat wilde, omdat we het zo gewend waren, vanwege de nabijheid van collega’s, omdat de organisatie van het werk er niet op werd aangepast?

Door het gedwongen thuiswerken hebben we ervaren wat er prima kan en ook wat er minder goed gaat. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat thuiswerken de afgelopen tijd verplicht was. De voordelen van het thuis werken kunnen dan ook niet 1 op 1 vertaald worden naar de voordelen van hybride werken. Je hebt nu een keuze en die moet gemaakt worden. Op grond waarvan kies je ervoor om naar kantoor te gaan en wanneer ga je thuis aan de slag?

Die vraag moet zowel vanuit de organisatie als vanuit het individu beantwoord worden. Omdat ik vooral mensen help hun werk handig en slim te organiseren, is mijn invalshoek in dit stuk die vanuit het individu.

Afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de verschillen in reacties op het verplichte thuis werken uiteen lopen. Van floreren en genieten van het thuis ongestoord werken tot depressies vanwege het gebrek aan structuur en contact met collega’s.

Waarom en wanneer ga jij naar kantoor? Om die vraag te kunnen beantwoorden kun je voor jezelf nagaan wat jij als voordelen van thuis werken hebt ervaren en wat voor jou de nadelen waren. Ik ga hier geen voorbeelden noemen, want wat jij fijn vond en wat jij niet leuk vond, dat is aan jou.

Een tweede actie die je kunt ondernemen is voor jezelf nagaan welke klussen je het liefst waar en wanneer doet. Jitske Kramer heeft het in haar boek “Het werk heeft het gebouw verlaten” over werken in dezelfde ruimte of in verschillende ruimten en werken op hetzelfde moment of op een verschillend moment. Ik vertaal dat naar: welk werk doe je graag thuis en voor welk werk ga je liever naar kantoor. Bedenk ook wanneer het werk gedaan moet worden op vaste tijdstippen of op zelf te bepalen momenten. Met deze informatie kun je een mooi kwadrant maken. Hieronder een voorbeeld, vul het voor jezelf vooral zo in als jij zou willen.

ThuisKantoor
Vaste tijdstippenMail afhandelen Offertes/facturen maken Telefonisch Spreekuur Online vergaderen
Fysieke vergadering Fysiek spreekuur
Flexibele tijdstippenBeleidsnota schrijven Verslagen uitwerken
Brainstormen Collega’s tegenkomen

Met deze inventarisatie van je eigen wensen en inzichten in je werk, lever je een bijdrage aan het experiment van hybride werken dat veel organisaties te wachten staat. Al jouw wensen zullen waarschijnlijk niet gehonoreerd worden. Het is wel input voor de discussie hoe organisatie breed het hybride werken wordt omarmd.

16 februari 2022