Omgaan met uitstelgedrag

Zijn er binnen uw organisatie mensen die zich regelmatig ergeren aan zo’n dag waarop ze van alles hebben aangepakt, maar niet datgene dat ze hadden willen/moeten doen? Omdat ze al die vervelende, of moeilijke of onoverzienbare klussen voor zich uit hebben geschoven, terwijl ze eigenlijk…. ?

Uitstelgedrag is van alle tijden. Maar met alle afleidingsmogelijkheden die social media en internet bieden is het nu wel heel gemakkelijk. Een goed idee om uw mensen daar beter tegen te wapenen.

Na een training zijn de deelnemers in staat om:

  • helder te benoemen wat ze uitstellen
  • in te zien waarom ze dit uitstellen
  • concrete acties te ondernemen om dit uitstelgedrag aanzienlijk te verminderen.

In een oriënterend gesprek inventariseren we uw vragen en knelpunten. Op basis van dit gesprek maken we een voorstel voor de aanpak van uw vraagstukken en het te bereiken resultaat.