Individuele werkplekbegeleiding

Nieuwe functie, een lange tijd ziek geweest of het werk van een collega erbij gekregen? Deze en andere gebeurtenissen kunnen leiden tot minder grip hebben op het werk dat gedaan moet worden. Herkenbare symptomen hierbij zijn ondermeer:

  • vaak documenten kwijt zijn en veel moeten zoeken
  • deadlines missen; dingen niet af krijgen
  • ja zeggen maar nee doen.

Noch voor de werkgever, noch voor de werknemer is zo’n situatie plezierig. Ook kan het een hele stap zijn om deze -voor de betrokken persoon soms kwetsbare- situatie bespreekbaar te maken. Brisk Advies kan hier wat aan doen en verder helpen. Wij zijn ervaren in een persoonlijke, individuele begeleiding op het gebied van timemanagement en werkplekorganisatie.

Door Brisk Advies in te schakelen krijgt u of uw medewerker weer grip op het werk.

Resultaten zijn onder andere:

  • juiste prioriteiten stellen
  • gefundeerd nee of ja kunnen zeggen
  • er is een haalbare planning voor de werkzaamheden
  • geen tijdsverlies door zoeken
  • meer werkplezier.

Het weer zicht en grip krijgen op zaken en taken vraagt een gedragsverandering. Dit kost uiteraard enige tijd. Brisk Advies in Leeuwarden (Friesland) is betrokken en altijd dichtbij. Na afloop van het traject blijven we sowieso nog een aantal maanden in contact, om na te gaan of de nieuwe werkwijze stand houdt en daar waar nodig deze bij te stellen.

Heeft u of uw medewerker -door wat voor omstandigheden ook- minder grip op het werk? Blijf er niet mee rondlopen maar informeer eens wat wij voor u kunnen doen. Samen maken we het werk (weer) leuk, overzichtelijk en effectief.